Căn cứ công văn số 203/SGDĐT-CMMN ngày 02/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc hướng dẫn chăm sóc giáo dục trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường do dịch bệnh Covid-19.Căn cứ công văn hướng dẫn số 40/PGD-CMMN, ngày 03 tháng 02 năm 2021 về việc hướng dẫn chăm sóc  giáo dục trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường do dịch bệnh Covid-19. 

Ban giám hiệu trường mầm non Văn Lăng chỉ đạo giáo viên xây dựng clip về chăm sóc  giáo  dục, vui chơi cho trẻ mầm non để tiếp tục hỗ trợ cha mẹ trẻ trong việc lựa chọn các giải pháp cho trẻ vui chơi tại nhà. Mỗi video ngắn gọn đảm bảo thời gian từ 3->5 phút.

Chuyên môn nhà trường đã lên kế hoạch và phân công cụ thể đến giáo viên toàn trường và chịu trách nhiệm kiểm duyệt các nội dung hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ của giáo viên xây dựng trước khi gửi đến cha mẹ trẻ .