Các cô giáo tiếp tục quay những vi deo hướng dẫn trẻ học, hướng dẫn trẻ làm những thí nghiệm nhỏ, hướng dẫn trẻ làm đồ chơi từ những nguyên vật liệu đơn giản, dễ kiếm ngay tại gia đình để gửi cho phụ huynh hướng dẫn trẻ thực hiện trong thời gian nghỉ dịch covid-19.

Mặc dù đang trong thời gian nghỉ dịch và thực hiện việc cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch bệnh covid-19. Nhưng các cô giáo vẫn luôn nghiên cứu và tiếp tục quay những vi deo hướng dẫn trẻ học, hướng dẫn trẻ làm những thí nghiệm nhỏ, hướng dẫn trẻ làm đồ chơi từ những nguyên vật liệu đơn giản, dễ kiếm ngay tại gia đình để gửi cho phụ huynh hướng dẫn trẻ thực hiện.

Dưới đây là những vi deo của các cô:

Hướng dẫn trẻ chơi xếp hình từ que tính của cô giáo Vũ Thị Nhung

Hướng dẫn trẻ làm con gà của cô giáo Ninh Thị Chi