Năm học 2020 - 2011 đã kết thúc, trong năm học qua Trường MN Văn Lăng đã lập được những thành tích đáng kể.

Để đánh giá khái quát kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục của năm học vừa qua đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo đưa ra các biện pháp hữu hiệu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới.

Được sự nhất trí của Phòng GD&ĐT huyện Đồng Hỷ, lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã Văn Lăng,  ngày 20/10/2021 trường mầm non Văn Lăng tổ chức Hội nghị CC, người lao động và tổng kết Công đoàn năm học 2020- 2021

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Hiệu trưởng điều hành Hôi nghị

Trong Hội nghị CC, VC người lao động đoàn viên công đoàn nhà trường đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và dự thảo Phương hướng hoạt động năm học 2021 -2012. Cũng trong Hội nghị đồng chí Chủ tịch công đoàn cũng đã thông quá báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2020 -  2021 và phương hướng hoạt động công đoàn năm học 2021-2022.

Các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể trong nội dung dự thảo phương hướng hoạt động của nhà trường và công đoàn trong năm học đã được CBCC, VC tham gia thảo luân rất sôi nổi và có sự nhất trí cao.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban thanh tra nhân dân của nhà trường Mn Văn Lăng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo quy định nhiệm kỳ Ban thanh tra nhân dân là 2 năm đến nay đã hết nhiệm kỳ. Hội nghị tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân gồm 3 đồng chí với kết quả cụ thể như sau:

Bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân

1. Đ/c : Mã Thị Tình – Trưởng Ban

2 Đ/c : Ninh Thị Chi

3. Đ/c: Trần Thị Thanh Tuyền

Để có được những thành tích đáng kể trong năm học, nhà trường đã phát động các phong trào thi đua, tạo được không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể CBGV trong trường. Cũng trong Hội nghị, nhà trường tuyên dương khen thưởng các điểm trường trong Hội thi đồ dùng đồ chơi tự tạo chào mừng ngày 20/10

Đ/c Nguyễn Thị Lệ - Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng cho các điểm trường trong đợt thi đua 

Năm học 2021-2022 đã bắt đầu, tập thể Cán bộ, công chức, viên chức trường mầm non Văn Lăng sẽ đoàn kết, thống nhất, phấn đấu không ngừng hoàn thành xuất sắc mọi kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra trong năm học 2021-2022.

Công đoàn và nhà trường ký giao ước thi đua