Hôm nay ngày 17 tháng 6 năm 2020 cụm GD xã Văn Lăng đón đoàn kiểm tra thi đua của Phòng GDĐT Đồng Hỷ tiến hành kiểm tra thi đua tại trường dân tộc bán trú THCS Văn Lăng

Thực hiện công văn số 241/PGDĐT, ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Phòng GDĐT Đồng Hỷ về việc kiểm tra thi đua năm học 2019-2020. Hôm nay ngày 17 tháng 6 năm 2020 cụm GD xã Văn Lăng đón đoàn kiểm tra thi đua của Phòng GDĐT Đồng Hỷ tiến hành kiểm tra thi đua tại trường  dân tộc bán trú THCS Văn Lăng

1. Thành phần:

* Đoàn kiểm tra gồm:

1. Đ/c: Nguyễn Thị Kim Chi - Trưởng PGD - Trưởng đoàn.

2. Đ/c: Đoàn Thị Huyền - Phó trưởng phòng - Phó đoàn.

+ Cùng các đ/c là chuyên viên khối THCS, khối tiểu học, khối mầm non và các đ/c trong Ban thi đua của Phòng Giáo dục cũng có mặt đầy đủ.

* Về phía các trường hoc:

+ BGH- BCH CĐ Trường dân tộc bán trú THCS Văn Lăng

+ BGH- BCH CĐ Trường dân tộc bán trú tiểu học số 1 Văn Lăng.

+ BGH- BCH CĐ Trường tiểu học số 2 Văn Lăng.

+ BGH- BCH CĐ Trường mầm non Văn Lăng

2. Địa điểm: Tại Trường dân tộc bán trú THCS Văn Lăng:

3. Nội dung: Kiểm tra công tác thi đua trong năm học 2019-2020

Trong thời gian một buổi chiều với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm các thành viên trong đoàn kiểm tra đã kiểm tra, rà soát hồ sơ thi đua của 4 nhà trường và đã tư vấn, rút kinh nghiệm cho các nhà trường về từng nhiệm vụ, từng tiêu chí

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Trưởng phòng GD đã đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm của 4 nhà trường trên địa bàn xã Văn Lăng trong việc chuẩn bị về cơ sở vật chất cũng như chuẩn bị về nội dung để phục vụ đoàn kiểm tra.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi kiểm tra: