Thực hiện QĐ số 3056/QĐ UBND ngày 26/08/2021Trường MN Văn Lăng có đồng chí : Vũ Thị Ngân thực hiện nghĩa vụ luân chuyển công tác về trường Mn Hoà Bình.

Với 8 năm 9  tháng tại nhà trường Văn Lăng. Biết bao nhiêu gắn bó, kỷ niệm vui buồn. Ngày 08/10/2021 trường MN và Công đoàn nhà trường phối hợp tổ chức buổi chia tay giáo viên luân chuyển công tác.

Đến dự với buổi chia tay có đầy đủ tập thể CB, GV, NV toàn trường cũng có mặt đông đủ. Trong buổi chia tay có các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cũng có các món quà dành tặng cho đồng chí Ngân. Chúc đồng chí về trường mới sức khoẻ bình an và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Đồng chí Vũ Thị Ngân cũng có những tình cảm xâu lắng và phát biểu chia tay , tặng quà nhà trường