Ngày 12/6, Liên đoàn lao động huyện Đồng Hỷ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Nghị Quyết số 02-NQTW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và chuyên đề toàn khoá, chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh  về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Chuyên đề xây dựng Công đoàn vững mạnh

Chuyên đề xây dựng công tác Tuyên giáo – Nữ công công đoàn

 Đến dự với hội nghị có các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở các khối: Hành chính sự nghiệp, xã phường, trường học và các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên UBKT, Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên. Đến dự và trực tiếp lên lớp truyền đạt các nội dung tại hội nghị có đồng chí : Phạm Văn Quang - P.Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên

Trong thời gian 1 buổi sáng, các cán bộ công đoàn cơ sở được triển khai nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Kỹ năng phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở; công tác nữ công và nghiệp vụ tuyên truyền

Cũng tại hội nghị 100%  các các cán bộ công đoàn cơ sở đã cài đặt (C-Thái Nguyên) để sử dụng các dịch vụ công ích và phản ánh toàn diện các hoạt động khi thấy vấn đề bất cập, gửi phản ánh về Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Thái Nguyên để giải quyết.