Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của Trường mầm non Văn Lăng. Sau khi tham dự chuyên đề “Phát triển ngôn ngữ” do Phòng GD tổ chức tại trường mầm non Khe Mo. Hôm nay ngày 27 tháng 12 năm 2019, trường mầm non Văn Lăng tổ chức thành công chuyên đề “Phát triển ngôn ngữ” tại điểm trung tâm gồm 2 độ tuổi với 3 hoạt động

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của Trường mầm non Văn Lăng. Sau khi tham dự chuyên đề “Phát triển ngôn ngữ” do Phòng GD tổ chức tại trường mầm non Khe Mo. Hôm nay ngày 27 tháng 12 năm 2019, trường mầm non Văn Lăng tổ chức thành công chuyên đề “Phát triển ngôn ngữ” tại điểm trung tâm gồm 2 độ tuổi với 3 hoạt động: Lớp mẫu giáo lớn 5-6 tuổi thực hiện 2 hoạt động làm quen với chữ cái và hoạt động kể chuyện do cô: Đỗ Thị Tình và cô Ninh Thị Chi tổ chức. Lớp nhà trẻ 24-36 tháng thực hiện hoạt động kể chuyện do cô giáo Vũ Thị Ngân tổ chức

Trong buổi chuyên đề toàn thể giáo viên trong nhà trường có dịp được trao đổi, học hỏi thêm về chuyên môn, đặc biệt các đ/c giáo viên đã hiểu sâu hơn về phương pháp dạy học tích cực lấy trẻ làm trung tâm trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi chuyên đề: