Mục đích của đợt thao giảng nhằm khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên được giao lưu, học hỏi, trau dồi chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục chuyên môn của nhà trường.

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021, Trường mầm non Văn Lăng tiến hành tổ chức Thao giảng chào mừng ngày 20/10, Bắt đầu từ ngày ngày 11 đến ngày 15 tháng 10 năm 2020.

Mục đích của đợt thao giảng nhằm khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên được giao lưu, học hỏi, trau dồi chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục chuyên môn của nhà trường.

Qua đợt thao giảng đội ngũ giáo viên đã có sự chuẩn bị đầy đủ và chu đáo nên chất lượng của hội thi đã đạt kết quả cao. Một số giáo viên đã có sự sáng tạo, linh hoạt, đổi mới về hình thức tổ chức trong hoạt động phát huy tính tích cực của trẻ, trẻ được trải nghiệm, khám phá và đặc biệt các hoạt động của giáo viên đều lấy trẻ làm trung tâm.

* Kết quả của Hội thi:

Tổng số giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng tham dự thi: 29 đ/c

* Xếp loại:

- Xuất sắc: 04 đ/c

- Giỏi: 10 đ/c

- Khá 10 đ/c

- Đạt yêu cầu: 05 đ/c

Dưới đây là một số hình ảnh của  buổi thao giảng: