Tham dự hoạt động tích hợp nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" trong giáo dục mầm non tại trường Mầm non Hóa Thượng 1.

Thực hiện kế hoạch của bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT Đồng Hỷ

Hôm nay ngày 12 tháng 6 năm 2020, trường mầm non Văn Lăng tham dự hoạt động tích hợp nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" trong giáo dục mầm non tại trường Mầm non Hóa Thượng 1.

1. Thành phần tham dự:

* Lãnh đạo Phòng Giáo dục:

1. Đ/c: Đoàn Thị Huyền - Phó trưởng phòng

2. Đ/c: Lê Thúy Duyên - Chuyên viên mầm non

3. Đ/c: Nguyễn Thị Tuyết - Chuyên viên mầm non

Cùng với sự có mặt của các đ/c là CBQL, giáo viên cốt cán của 17 trường mầm non trong toàn huyện đã về tham dự.

2. Nội dung

* Dự 02 hoạt động học tại trường mầm số 1 Hóa Thượng.

- Hoạt động 1 trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi: Lĩnh vực phát triển thể chất: Bò zích zắc qua 7 điểm do cô giáo Lương Thị Huệ thực hiện

- Hoạt động 2 trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi: Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: vè "Nhớ ơn" do cô giáo Nguyễn Thu Huyền thực hiện

Sau khi tham dự 2 hoạt động các đ/c giáo viên đã biết được việc tích hợp nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" vào các hoạt động trong ngày như thế nào

Dưới đây là một số hình ảnh của 2 hoạt đông :