Căn cứ vào kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2020-2021 trường mầm non Văn Lăng đã lựa chọn và thành lập đoàn tham dự Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp học mầm non huyện Đồng Hỷ năm học 2020-2021 gồm: có 5 đồng chí, là những giáo viên đã đạt kết quả cao trong kỳ thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp cơ sở năm học 2020-2021.

Thực hiện Kế hoạch số    /KH-PGDĐT về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non huyện Đồng Hỷ năm học 2020-2021 của Phòng GD&ĐT Đồng Hỷ.

Căn cứ vào kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2020-2021 trường mầm non Văn Lăng đã lựa chọn và thành lập đoàn tham dự Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp học mầm non huyện Đồng Hỷ năm học 2020-2021gồm: có 5 đồng chí, là những giáo viên đã đạt kết quả cao trong kỳ thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp cơ sở năm học 2020-2021.

Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non huyện Đồng Hỷ nhằm mục đích tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình giáo dục mầm non; Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục; Giáo viên được nâng cao nhận thức và năng lực về quản lý, tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ, thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương; thời gian tổ chức hội thi từ ngày 9 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 12 năm 2020

* Hội thi gồm 02 nội dung:

+ Phần 1: Thi thuyết trình: Mỗi giáo viên lựa chọn 1 biện pháp để thuyết trình trước Ban giám khảo

+  Phần 2: Thi thực hành: Mỗi giáo viên bốc thăm và tổ chức 1hoạt động trong chương trình GDMN phù hợp với lứa tuổi đang đảm nhiệm.

Với sự vào cuộc của BGH nhà trường và sự cố gắng của các đ/c giáo viên tham dự Hội thi. Sau 3 ngày các đ/c giáo viên dự thi đã hoàn thành tốt các phần thi của mình và đạt kết quả đáng khích lệ.

* Kết quả Hội thi:

Đoàn dự thi có 5 giáo viên tham dự: Đạt giỏi 5 đ/c

Trường đạt giải khuyến khích

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội thi: