Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 Trường mầm non Văn Lăng tiến hành tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2020- 2021”. Hội thi được tổ chức vào các ngày 12 đến ngày 16 tháng 11 năm 2020.

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 Trường mầm non Văn Lăng tiến hành tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2020- 2021”. Hội thi được tổ chức vào các ngày 12 đến ngày 16 tháng 11 năm 2020.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở là hoạt động thường niên, có ý nghĩa quan trọng trong năm học. Với mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua trong trường học, thông qua hội thi, nhà trường khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên mầm non tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Đồng thời căn cứ vào thực tế để đánh giá thực trạng của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường.

Hội thi gồm 02 nội dung:  Thuyết trình và thực hành

+ Phần thi thuyết trình: Mỗi giáo viên tham gia dự thi phải lựa chọn xây dựng một bài thuyết trình và thể hiện bài thuyết trình của mình trong khoảng thời gian 20 phút.

+ Phần thi thực hành, đối với giáo viên giảng dạy 01 hoạt động trong chương trình do giáo viên bốc thăm đề tài với hình thức kết hợp sử dụng thiết bị CNTT và áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại

Qua hội thi đội ngũ giáo viên đã có sự chuẩn bị đầy đủ và chu đáo nên chất lượng của hội thi đã đạt kết quả cao. Một số giáo viên đã có sự sáng tạo, linh hoạt, đổi mới về hình thức tổ chức trong hoạt động phát huy tính tích cực của trẻ, trẻ được trải nghiệm, khám phá và đặc biệt các hoạt động của giáo viên đều lấy trẻ làm trung tâm.

Kết quả của Hội thi:

Tống số giáo viên tham dự thi: 33 đ/c

Xếp loại: - Xuất sắc: 05đ/c

- Giỏi: 24 đ/c

Dưới đây là một số hình ảnh của hội thi: