Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của Trường mầm non Văn Lăng.  Hôm nay ngày 05 tháng 11 năm 2019, bộ phận chuyên môn đã tổ chức thành công chuyên đề “Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội” tại điểm trường Khe Quân.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của Trường mầm non Văn Lăng. Sau khi tham dự chuyên đề “Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội” do Phòng GD tổ chức tại trường mầm non Văn Hán. Hôm nay ngày 05 tháng 11 năm 2019, trường mầm non Văn Lăng tổ chức thành công chuyên đề “Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội” tại điểm trường Khe Quân gồm 3 độ tuổi: Lớp mẫu giáo lớn: Do cô giáo Trần Thị Thanh Tuyền tổ chức; Lớp mẫu giáo nhỡ: Do cô giáo Bế Thị Nguyệt tổ chức; Lớp nhà trẻ: Do cô Vũ Thị Kim Nhung tổ chức.

Trong buổi chuyên đề toàn thể giáo viên trong nhà trường có dịp được trao đổi, học hỏi thêm về chuyên môn, đặc biệt các đ/c giáo viên đã hiểu sâu hơn về phương pháp dạy học tích cực lấy trẻ làm trung tâm trong lĩnh vực phát triển TCKNXH.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên môn: